Extra ondersteuning bij IT detachering

Het kan soms zo zijn dat bedrijven kampen met werknemers die op t moment niet kunnen werken vanwege ziekte of bijvoorbeeld verlof, migratie etc. Ook kan het zo zijn dat een bedrijf wat extra ondersteuning nodig heeft omdat er op dat moment onvoldoende kennis is binnen een bedrijf wat wel nodig is. Zo’n bedrijf roept dan vaak externe expertise in om het bedrijf zo alsnog draaiende te houden in tijden waar ze het nodig hebben, externe hulp inroepen wordt ook wel ICT detachering genoemd. Het kan zijn dat dit voor een relatief korte periode is, maar vaak zal dit voor een aantal maanden zijn.

Detacheringsbureaus

 

 IT detachering wordt aangevraagd bij detacheringsbureaus, zij sturen één of meerdere werknemers naar het bedrijf in kwestie om daar te helpen. Voor veel klanten is ICT detachering de oplossing, het kan soms wel zo zijn dat iemand die ingezet wordt onverwachts ziek raakt en niet meer zijn werkzaamheden kan afronden, daarom komen er steeds meer bedrijven bij die met ICT detachering net een stapje verder gaan, namelijk met een tweede persoon als back-up. Deze persoon loopt ongeveer 2 keer per maand mee met het bedrijf en blijft zo op de hoogte van de situatie binnen een bedrijf. Als de oorspronkelijke detacheerder niet meer de werkzaamheden kan doen dan valt er iemand anders in.